INDIVIDUELLA SESSIONER
Samtal där plats ges för det som pågår på insidan. 

I en individuell session ger vi utrymme för läkning, utforskande och expansion. Det är en stund att vända blicken inåt, möta dig själv, höra din inre röst och hitta hem. 

Under en session kan vi titta på något som är relevant som pågår i ditt liv här och nu, eller något från tidigare i livet som påverkar dig än idag. Olika starka livshändelser ger chocker och trauman som sätter sig i kroppen. Genom att omsorgsfullt bygga upp trygghet, ett hållande i en kärleksfull atmosfär gentemot oss själva, kan vi i en session möta olika trauman, vilket ger plats och möjlighet till läkning.

I sessionen vägleder jag. Sessionen hjälper och stödjer 
närvaro och kontakt med kroppen. Kroppen vår guide och det är den som visar oss vägen. Vi ser vad som är viktigt och relevant i stunden i små steg. Kroppen behöver mycket mer tid än vårt intellekt. 

Syftet med sessionen är inte ett görande, inte någon prestation, inte att bli av med någonting. Snarare handlar det om att inkludera, läka och möta saker som de är. 

För att känna oss tillfreds med livet behöver vi vara oss själva och följa vår egen sanning. När vi inte är på den platsen är känslan att vi lever långt ifrån oss själva. Det går kanske ett tag, men kan sedan ge uttryck i exempelvis nedstämdhet, brist på energi, frustration eller olycka. 

Jag är utbildad i Holistic Counseller av Turiya Hanover och Rafia Morgan. Då jag nyligen har avslutat min utbildning och gärna vill ha mycket praktik i området, ger jag nu ett starterbjudande från och med november 2017: jag kommer erbjuda sessioner till ett introduktionspris under de närmaste månaderna.

Jag rekommenderar att man kommer fler gånger, beroende på vad man vill arbeta med. I den första sessionen ger vi först tid åt att kartlägga och klargöra din situation som du vill titta på. De ger oss båda en grund att stå på. Ibland vet man precis vad det är man vill titta på - ibland är det mer diffust och svårt att sätta ord på, det kanske är mer en känsla i kroppen. Genom att ge saker och ting ljus, brukar det flöda av sig själv. 

Introduktionspris: 500 kr tills vidare
Ca 60 minuter
Plats: Urban OM, Wallingatan 20, Vasastan - Stockholm
Bokning & Kontakt:
E - post : jenniferwallentin@gmail.com
Mobil: 0733 – 688 079


.