ENSKILDA SESSIONER
Holistiska samtal där plats ges för det som pågår på insidan.

"Holistic Counseling is based on western 
( client centered therapy ) and eastern (meditation) traditions. It aim is to facilitate personal growth, inquiry, healing and integration in an empathetic, genuine and unconditionally accepting therapeutic field."

I en individuell holistikt samtalssession ger vi plats för utforskande, räkning och expansion. Det är en stund att vända blicken inåt, få kontakt och höra ditt inre. Det finns ingen agenda att det ska vara på något speciellt sätt eller att det finns ett mål att nå. Det handlar mer om att vara nyfiken och välkomna det som vill komma fram i stunden. Allt är välkommet precis som det är.

Första sessionen:
ger vi utrymme för en första kontakt och upplevelse. Gemensamt synliggör/kartlägger vi din situation som du vill titta på och arbeta med. Det ger oss båda en grund att stå på. Ibland vet man precis vad det är man vill titta på - ibland är det mer diffust och svårt att sätta ord på, det kanske är mer än känsla i kroppen. Bara steget att vilja ge dig själv plats och tid brukar vara en bra start till flöde och läkning. Efter första sessionen tar vi ett gemensamt beslut om att fortsätta sessionerna eller inte. Om du vill fortsätta med sessionerna vill jag att vi bokar in tre sessioner med 1 - 2 veckors mellanrum, så vi har en grund att stå på i form av utrymme och tid.

Hur en session går till:
vi börjar alltid med en kort meditation, en inbjudan att landa och en möjlighet att släppa livet på utsidan frö en stund. I sessionen är kroppen vårt redskap och vår guide, det är den som visar oss vägen. Jag vägleder dig genom sessionen, stödjer dig till närvaro och kontakt med kroppen. Vi ser vad som är viktigt och relevant i stunden och vad du vill titta på. Det kan vara något som pågår i ditt liv har och nu eller något från din historia, tidigare i livet som påverkar dig idag.

Olika starka livshändelser kan ge chocker och trauman som sätter sig i kroppen. Genom att omsorgsfullt bygga upp trygghet, ett hållande i en kärleksfull atmosfär gentemot dig själv, kan du i en session möta olika trauman och situationer. Vi ger det som kommer upp till ytan plats och utrymme att kännas. Ofta handlar det om att fullfölja ofullbordade rörelser i kroppen och ofta behöver vår kropp mer tid än vårt intellekt. 

Syfte.t med sessionen är inte något görande eller något presterande, det handlar inte heller att bli av med någonting. Snarare handlar det om att inkludera, läka och möta saker precis som det är i ett hållande och i en trygg miljö.

Sessions pris
900 kr / 60 min
Avbokning av session
600 kr om det sker inom 24 timmar
Plats
Urban Om 
Wallingatan 20 - 22
T-bana Hötorget

Bokning & kontakt 
jenniferwallentin@gmail.com
0733 - 688 079Referens från klienter
"Jag har varit på flera sessioner med Jennifer. Jag upplevde vid varje tillfälle att jag hade hennes fulla uppmärksamhet. Genom sin sensitivitet och lyhördhet har hon vid varje tillfälle lyckats att ringa in den aktuella problematik en som " brunnit" vid tillfället för sessionen. 
Blockeringar har blivit belysta och kommenterade. Ibland även ur en oväntad vinkel. Känslor i mig har svarat. Förträngda minnen har poppat upp och blivit en "Aha!" upplevelse. 

Jennifer har bidragit till att jag har blivit mer medveten om mig själv på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare. Jag hade t ex inte en aning om att jag använder min kropp och gester när jag pratar och jag vet numera att mina omedvetna rörelser kan ha en inre betydelse. Jag tror at jag har blivit lite intressantare i mina egna ögon. Jag känner en trygghet i att Premala med sin kompetens, flexibilitet i tekniker och engagemang kan lotsa mig ut ur "dimman" till någon form av förändring. Förändring är mitt mål. "


Renate Reimann

" Efter varje session med Jennifer känner mig hel. Len på insidan. Och helt och hållet i min kropp. Inför nästan varje session kommer jag på mig själv med att vara uppe i huvudet och tänka 
- Vad ska jag prata om osv, men när jag sitter där så är det som att huvudet inte behöver vara med och tänka. Jag kan släppa allt. Jennifer leder mig alltid rätt, med en varm och trygg hand, rakt in i min kropp och låter den tala sitt språk. Allt är välkommet, på riktigt. Det är en enorm trygghet.

Efter mina sessioner har flera saker fallit på plats i livet, egentligen utan att jag "gjort" något åt själva problemet. Premalas kärleksfulla och trygga närvaro gör att saker som legat gömt länge, vågar sig fram i ljuset. Man får en ärlig chans att möta sig själv och läka på djupet.

Jennifer har hjälpt mig otroligt mycket, med att hitta hem, hem till mig själv "

                                                                                                                                               Jenny Holmstedter

.