INDIVIDUELLA SESSIONER
I maj 2017 är jag klar med min nuvarande utbildningen som jag går just nu "Working with People". 
Grundare och lärare: Rafia Morgan och Turiya Hanover. Då är jag utbildad och certifierad Holistic Counsellor. 

I maj 2017 tar jag emot klienter för individuella sessioner. 


.