INDIVIDUELLA SESSIONER
Holistiska samtal där plats ges för det som pågår på insidan.

"Holistic Counseling is based on western 
( client centered therapy ) and eastern (meditation) traditions. It aim is to facilitate personal growth, inquiry, healing and integration in an empathetic, genuine and unconditionally accepting therapeutic field."

I en individuell Holistic Counselling session ger vi utrymme för läkning, utforskande och expansion. Det är en stund att vända blicken inåt, möta dig själv, höra din inre röst och hitta hem. 

Under en session kan vi titta på något som är relevant som pågår i ditt liv här och nu, eller något från tidigare i livet som påverkar dig än idag. Olika starka livshändelser ger chocker och truman som sätter sig i kroppen. Genom att omsorgsfullt bygga upp trygghet, ett hållande i en kärleksfull atmosfär gentemot oss själva, kan vi i en session möta olika trauman och situationer, vilket ger plats och möjlighet till läkning. 

I sessionen vägleder jag dig. Sessionen hjälper och stödjer närvaro och kontakt med kroppen. Kroppen vår guide och det är den som visar oss vägen. Vi ser vad som är viktigt och relevant i stunden i små små steg i ny riktning. Ofta handlar det om att fullfölja ofullbordade rörelser. Kroppen behöver mycket mer tid än vårt intellekt.

Syftet med sessionen är inte något görande eller något presterande, det handlar inte heller att bli av med någonting. Snarare handlar det om att inkludera, läka och möta saker som de är. Då har vi en möjlighet att kliva ifrån en negativ identitet, lidande eller nedåtgående spiral.

För att känna oss tillfreds med livet för längtan att vi vara oss själva oss och följa vår egen sanning oss framåt. När vi inte är på den platsen är känslan att vi lever långt ifrån oss själva. Det går kanske ett tag, men sedan ger det ofta uttryck i exempelvis nedstämdhet, brist på energi, frustration, värk i kroppen eller olycka.

Jag rekommenderar att man kommer fler gånger, beroende på vad man vill arbeta med. Först i sessionen ger vi plats åt att kartlägga och klargöra din situation som du vill titta på och arbeta med. Det ger oss båda en grund att stå på. Ibland vet man precis vad det är man vill titta på - ibland är det mer diffust och svårt att sätta ord på, det kanske är mer en känsla i kroppen. Bara steget att vilja ge sig själv plats och tid brukar vara en bra start till flöde och läkning.

Sessions pris
900 kr / 60 min

Tider i sommar

Juli
Tisdag 24 kl 9 - 20

Augusti
Tisdag 14 kl 9 - 20
Onsdag 15 kl 9-10

Tillbaka efter semestern 

Måndag 20 augusti

Plats
Urban OM
Wallingatan 20
Stockholm, T - bana Hötorget

Bokning & kontakt 
jenniferwallentin@gmail.com
0733 - 688 079Referens från klienter
"Jag har varit på flera sessioner med Premala. Jag upplevde vid varje tillfälle att jag hade hennes fulla uppmärksamhet. Genom sin sensitivitet och lyhördhet har hon vid varje tillfälle lyckats att ringa in den aktuella problematik en som " brunnit" vid tillfället för sessionen. 
Blockeringar har blivit belysta och kommenterade. Ibland även ur en oväntad vinkel. Känslor i mig har svarat. Förträngda minnen har poppat upp och blivit en "Aha!" upplevelse. 

Premala har bidragit till att jag har blivit mer medveten om mig själv på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare. Jag hade t ex inte en aning om att jag använder min kropp och gester när jag pratar och jag vet numera att mina omedvetna rörelser kan ha en inre betydelse. Jag tror at jag har blivit lite intressantare i mina egna ögon. Jag känner en trygghet i att Premala med sin kompetens, flexibilitet i tekniker och engagemang kan lotsa mig ut ur "dimman" till någon form av förändring. Förändring är mitt mål. "


Renate Reimann

" Efter varje session med Premala känner mig hel. Len på insidan. Och helt och hållet i min kropp. Inför nästan varje session kommer jag på mig själv med att vara uppe i huvudet och tänka 
- Vad ska jag prata om osv, men när jag sitter där så är det som att huvudet inte behöver vara med och tänka. Jag kan släppa allt. Premala leder mig alltid rätt, med en varm och trygg hand, rakt in i min kropp och låter den tala sitt språk. Allt är välkommet, på riktigt. Det är en enorm trygghet.

Efter mina sessioner har flera saker fallit på plats i livet, egentligen utan att jag "gjort" något åt själva problemet. Premalas kärleksfulla och trygga närvaro gör att saker som legat gömt länge, vågar sig fram i ljuset. Man får en ärlig chans att möta sig själv och läka på djupet.

Premala har hjälpt mig otroligt mycket, med att hitta hem, hem till mig själv "

                                                                                                                                               Jenny Holmstedter

.