Sidor

REPRESENTANTPLATS


Att vara representant och delta i någon annans konstellation är en själslig upplevelse som berör dig på ett djupt inre plan. Du kan öppna upp till egen förståelse och ödmjukhet till din egna familjehistoria och rötter. 

Konstellationerna innehåller ofta händelser och upplevelser som du kan känna igen från ditt egna liv. Det ger en erfarenhet som väcker stor medkänsla och öppenhet till varandra som medmänniskor och du får en ökad insikt om hur mycket av livet vi delar med varandra. 

Det är läkande, lärorikt och en utvecklande upplevelse. Det kan vara lika starkt för dig att se på, som att representera. Ibland räcker det med att du deltar i en annan klients konstellation för att du ska åstadkomma stor förändring i ditt liv. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av konstellationer för att vara med som representant.

För att samtliga ska känna sig trygga och avslappnade är det viktigt att allt som händer i 
 konstellationen stannar konfidentiellt. 

Innan vi börjar familjekonstellationen kommer alla som deltar att skriva under med sina namnskrifter att man är medveten om:
  • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi.
  • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet.
  • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienten är och förblir konfidentiellt.

Beskring av upplevelsen från att vara representant
" Tack för att jag fick vara med på dagens konstellation. Det är så berikande och spännande. Aldrig vet jag vad som kommer dyka upp och ofta skakas hela jag om. Någonting händer, känslor hamnar på rätt plats och pusselbitar hamnar rätt. och helt utan att mitt intellekt är inblandat. Det undermedvetna får sig en knuff och sedan händer det saker, utan att jag behöver tänka eller tänka efter. Att befinna sig i kunskapens fält och ta del av det om temporärt finns där är en sådan förmån".


Maria Kirana Goth

-