REFERENSER"Jag känner mig trygg och hållen i hela processen när Premala håller i konstellationer. Premala leder ömt och kärleksfullt men ändå med skärpa. Ett väl omhändertaget space där vi kan transformera vad än som kommer upp."
                                                                                                                     Anna Birgersdotter

                                                                                                                                     
”Det var en känslomässigt intensiv, intressant och klargörande 'process' som fick mig att komma till förståelse och efter det förlåtelse. Det kändes jätteskönt! Befriande. Och Premala var en så fantastiskt närvarande och proffsig ledare! Jag är väldigt glad att jag gjorde den och just för henne!”  
                                                                                                                              
                                                                                                                                       Mira Vallbom
 
”Jag har delatgit i Premalas familjekonstellationer, både som ”statist” och huvudperson. Tack vare att hon är så inkännande, kärleksfull, förstående och samtidigt tydlig, lyckades hon få oss alla in i ett tryggt space där mirakel kunde ske. Jag fick nya perspektiv och kände mig lättad och hoppfull efteråt. Detta kommer jag att göra igen!”
                                                                                                                                        Lou Rehnlund                                                                                                                                     


”Under våren 2016 har jag deltagit vid 3 tillfällen och fått min egen konstellation gjord under ledning av Premala. Min uppfattning är att hon är en synnerligen erfaren ledare med mångårig inblick och deltagande i denna mycket verkningsfulla och fantastiska metod till självkännedom och transformation av blockerade energie. Det har visat sig förvånande nog vid flera tillfällen, inte bara gälla enbart konstellationsbeställarens liv, utan att även representanterna magiskt nog syns involverade och personligt berörda i sina respektive liv. Dubbelbonus. Premala är ett fullblodsproffs med stor intuitiv och inkännande förmåga. Jag vill rekommendera alla som är intresserade av fördjupning och förlösning, att låta göra sin personliga familjekonstellation under Premalas kärleksfulla handledning. Hon är dessutom en underbart varm människa som skänker trygghet och fasthet på samma gång.”

                                                                                                                              Susanne Källström

"Familjekonstellationer är bra på så många olika sätt. Du kan ta in din och andras familjers dynamik, förstå mönster och se hur trauman förs vidare generation efter generation om inte erfarenheterna blir sedda och accepterade. Vi lever i ett ständigt brus av verksamhet. Att ge sig tid att lyssna på djupet och öppna upp för hur mycket vi delar ger mig mycket livskraft. Våra egon vill ju ha kontroll men med familjekonstellationer kan vi förstå att tillvaron är ogripbar, större än vad vi kan tänka oss. Jag finner ett stort lugn när jag kan acceptera det. 

Det är spännande när jag får en personlig upplevelse av kvantfysik som faktiskt kan göras synligt i familjekonstellationer. Mindfulness mår människan bra av. I konstellations arbetet är jag absolut närvarande i över två timmar, det gör mig gott och jag känner mig mer hel. Som representant har jag fått uppleva många familjesituationer och känslor som har lärt mig mycket om mig själv och andra.

Jag känner stor tacksamhet för Premala, som både är klok och dedikerad. "

Göran Flodin"Fortfarande ger konstellationen från 8 juni 2016 god och helande kraft. Premala har full koll då hon håller i processerna i familjekonstellationerna. Hon har en atmosfär av omtanke, varsamhet, lugn och klokhet. Där träder olösta skeenden fram ur historien. I trygghet äger konstellationen rum. Det oavslutade läker äntligen ut. Helande! ”

                                                                                                                               Elisabet Högberg


”Det jag uppskattar med Premala som facilitator är hennes sätt att hålla i gruppen med mjukhet och tydlighet. Det finns en tillåtelse att låta rörelserna i systemen ta sin tid, att stagnation naturligt får komma i rörelse, fullödigt uttrycka sig och komma till sin rätta, harmoniska plats, att inget hoppas över eller skyndas på i stunden. Tillåtelsen att vänta in rörelsen vid just rätt tillfälle är något jag uppskattar stort med Premalas facilitering.”

                                                                                                                            Sandra Söderström


”Att med ett öppet sinne möta sin egen eller någon annans bakgrund och de relationer som påverkat är spännande och lärorikt. Det är läkande på ett djupt känslomässigt plan som är svårt att förstå utan att själv upplevt det. Jag har varit både deltagare och satt upp min egen konstellation hos Premala. Hon är en mycket lyhörd och varm guide som låter processen leda. Jag kan starkt rekommendera familjekonstellationer för dem som är nyfikna på sina familjeband. Jag lyckades äntligen släppa en sorg som inte var min genom att mina släktrelationer fick ljuset på sig och möjlighet till läkande, något jag känner stor tacksamhet för. ”

                                                                                                                                        Maria Goth


"För drygt tio år sedan fick jag kännedom om Familjekonstellationer. Metoden har sedan dess bidragit till en stor lättnad för mig inom olika områden. Jag har träffat både svenska och utländska konsulter.

Jag har tagit upp två egna ärenden med Premala som ”konsult”, men jag har även haft förmånen att vara med på ett antal familjekonstellationer med henne där jag har deltagit som representant eller som observatör.

Jag vill påstå att Premala håller en hög standard i att ställa upp en konstellation, hitta och tydliggöra ”tilltrasslingen”. Hennes strukturella tänkande, lyhördhet, varma personlighet leder sedan fram till vad jag upplever och förstår är så nära ”sanningen” man kan komma, samt till vad som är möjligt i  förändring.
Det är också imponerande att närvara i situationer då Premala har ”is i magen” för att vänta in sin ”inspiration” för att kunna ta nästa steg i konstellationen.

Jag vill beskriva konstellationerna med Premala som fantastiska. Hennes sätt att hantera det som vi inte ser, men som uppenbarligen är där. Jag känner också en stor tacksamhet för metoden, att bli av med det tunga som inte är mitt utan min historias/släkts för att ge plats åt livet i mitt liv."

                                                                                                                                   Renate Reimann


Min familj är internflyktingar. Jag känner mig fri från gammal smärta skapat av kriget. Jag är så glad över kärleken jag såg i generationer bakåt. Känner mig kärleksfull och lugn efter konstellationen. Jag har fått en ny ryggrad.

 Inkeri Shantidasi Mattila


Hos Premala känner man sig välkommen, trygg och kärleksfullt bemött. Efter att alla har landat och tonat in sig inleder hon konstellationen med att på ett pedagogiskt sätt förklara metoden. Hon förklarar även vad som händer under den pågående konstellationen. 

Premala leder varje konstellation framåt på ett varsamt, tålmodigt, närvarande och lyhört sätt. Jag har många gånger undrat hur hon ska få ihop konstellationen, men hon har känslan och modet att våga vänta in vad som händer eller testa något oväntat. Och helt plötsligt händer något och konstellationen utvecklas framåt för att sys ihop och sen avslutas på ett vackert och kärleksfullt sätt. Det som kan ses som en omöjlig situation att lösa visar sig till slut ändå innehålla så mycket kärlek.

Jag är så tacksam för att jag har fått vara med både som representant och klient hos Premala.

Camilla Brage

Premala Jennifers skicklighet att leda familjekonstellationer på, för det arbetet till en helt ny nivå. Hennes närvaro och seende inger också hopp om att gamla familjetrassel faktiskt går att läka.... 
Gick därifrån med nytt mod.

Lamita Trauma-terapeut

Trygghet, värme, tillit och kärlek är de första ord som kommer till mig när jag tänker tillbaka på min familjekonstellation. Kanske bara ord för andra...för mig väsentligheter för att jag ska våga öppna upp, väga känna och låta mig beröras. Frö mig stor Premala för allt detta, och så mycket mer, och det kändes som en stor gåva att få genomföra min första konstellation med henne som guide.

Jag visste inte så mycket om mina föräldrars historia och deras förflutna men med en enorm närmvor, gnom att känna in och lita på sin intuition guidade Premala igenom hela min konstellation på ett beundransvärt sätt. Det blev så tydligt att mina föräldrar gjort sitt bästa efter de förutsättningar de fått med sig i livet. Jag landade i förståelse och tacksamhet.

                                                                                                                                   Dhruwa Jenny Poovi

.