REFERENSER"Jag känner mig trygg och hållen i hela processen när Premala håller i konstellationer. Premala leder ömt och kärleksfullt men ändå med skärpa. Ett väl omhändertaget space där vi kan transformera vad än som kommer upp."
                                                                                                                     Anna Birgersdotter

                                                                                                                                     
”Det var en känslomässigt intensiv, intressant och klargörande 'process' som fick mig att komma till förståelse och efter det förlåtelse. Det kändes jätteskönt! Befriande. Och Premala var en så fantastiskt närvarande och proffsig ledare! Jag är väldigt glad att jag gjorde den och just för henne!”  
                                                                                                                              
                                                                                                                                       Mira Vallbom
 
”Jag har delatgit i Premalas familjekonstellationer, både som ”statist” och huvudperson. Tack vare att hon är så inkännande, kärleksfull, förstående och samtidigt tydlig, lyckades hon få oss alla in i ett tryggt space där mirakel kunde ske. Jag fick nya perspektiv och kände mig lättad och hoppfull efteråt. Detta kommer jag att göra igen!”
                                                                                                                                        Lou Rehnlund                                                                                                                                     


”Under våren 2016 har jag deltagit vid 3 tillfällen och fått min egen konstellation gjord under ledning av Premala. Min uppfattning är att hon är en synnerligen erfaren ledare med mångårig inblick och deltagande i denna mycket verkningsfulla och fantastiska metod till självkännedom och transformation av blockerade energie. Det har visat sig förvånande nog vid flera tillfällen, inte bara gälla enbart konstellationsbeställarens liv, utan att även representanterna magiskt nog syns involverade och personligt berörda i sina respektive liv. Dubbelbonus. Premala är ett fullblodsproffs med stor intuitiv och inkännande förmåga. Jag vill rekommendera alla som är intresserade av fördjupning och förlösning, att låta göra sin personliga familjekonstellation under Premalas kärleksfulla handledning. Hon är dessutom en underbart varm människa som skänker trygghet och fasthet på samma gång.”

                                                                                                                              Susanne Källström

"Familjekonstellationer är bra på så många olika sätt. Du kan ta in din och andras familjers dynamik, förstå mönster och se hur trauman förs vidare generation efter generation om inte erfarenheterna blir sedda och accepterade. Vi lever i ett ständigt brus av verksamhet. Att ge sig tid att lyssna på djupet och öppna upp för hur mycket vi delar ger mig mycket livskraft. Våra egon vill ju ha kontroll men med familjekonstellationer kan vi förstå att tillvaron är ogripbar, större än vad vi kan tänka oss. Jag finner ett stort lugn när jag kan acceptera det. 

Det är spännande när jag får en personlig upplevelse av kvantfysik som faktiskt kan göras synligt i familjekonstellationer. Mindfulness mår människan bra av. I konstellations arbetet är jag absolut närvarande i över två timmar, det gör mig gott och jag känner mig mer hel. Som representant har jag fått uppleva många familjesituationer och känslor som har lärt mig mycket om mig själv och andra.

Jag känner stor tacksamhet för Premala, som både är klok och dedikerad. "

Göran Flodin"Fortfarande ger konstellationen från 8 juni 2016 god och helande kraft. Premala har full koll då hon håller i processerna i familjekonstellationerna. Hon har en atmosfär av omtanke, varsamhet, lugn och klokhet. Där träder olösta skeenden fram ur historien. I trygghet äger konstellationen rum. Det oavslutade läker äntligen ut. Helande! ”

                                                                                                                               Elisabet Högberg


”Det jag uppskattar med Premala som facilitator är hennes sätt att hålla i gruppen med mjukhet och tydlighet. Det finns en tillåtelse att låta rörelserna i systemen ta sin tid, att stagnation naturligt får komma i rörelse, fullödigt uttrycka sig och komma till sin rätta, harmoniska plats, att inget hoppas över eller skyndas på i stunden. Tillåtelsen att vänta in rörelsen vid just rätt tillfälle är något jag uppskattar stort med Premalas facilitering.”

                                                                                                                            Sandra Söderström


”Att med ett öppet sinne möta sin egen eller någon annans bakgrund och de relationer som påverkat är spännande och lärorikt. Det är läkande på ett djupt känslomässigt plan som är svårt att förstå utan att själv upplevt det. Jag har varit både deltagare och satt upp min egen konstellation hos Premala. Hon är en mycket lyhörd och varm guide som låter processen leda. Jag kan starkt rekommendera familjekonstellationer för dem som är nyfikna på sina familjeband. Jag lyckades äntligen släppa en sorg som inte var min genom att mina släktrelationer fick ljuset på sig och möjlighet till läkande, något jag känner stor tacksamhet för. ”

                                                                                                                                        Maria Goth


"För drygt tio år sedan fick jag kännedom om Familjekonstellationer. Metoden har sedan dess bidragit till en stor lättnad för mig inom olika områden. Jag har träffat både svenska och utländska konsulter.

Jag har tagit upp två egna ärenden med Premala som ”konsult”, men jag har även haft förmånen att vara med på ett antal familjekonstellationer med henne där jag har deltagit som representant eller som observatör.

Jag vill påstå att Premala håller en hög standard i att ställa upp en konstellation, hitta och tydliggöra ”tilltrasslingen”. Hennes strukturella tänkande, lyhördhet, varma personlighet leder sedan fram till vad jag upplever och förstår är så nära ”sanningen” man kan komma, samt till vad som är möjligt i  förändring.
Det är också imponerande att närvara i situationer då Premala har ”is i magen” för att vänta in sin ”inspiration” för att kunna ta nästa steg i konstellationen.

Jag vill beskriva konstellationerna med Premala som fantastiska. Hennes sätt att hantera det som vi inte ser, men som uppenbarligen är där. Jag känner också en stor tacksamhet för metoden, att bli av med det tunga som inte är mitt utan min historias/släkts för att ge plats åt livet i mitt liv."

                                                                                                                                   Renate Reimann


"Min familj är internflyktingar. Jag känner mig fri från gammal smärta skapat av kriget. Jag är så glad över kärleken jag såg i generationer bakåt. Känner mig kärleksfull och lugn efter konstellationen. Jag har fått en ny ryggrad. "

 Inkeri Shantidasi Mattila


"Hos Premala känner man sig välkommen, trygg och kärleksfullt bemött. Efter att alla har landat och tonat in sig inleder hon konstellationen med att på ett pedagogiskt sätt förklara metoden. Hon förklarar även vad som händer under den pågående konstellationen. 

Premala leder varje konstellation framåt på ett varsamt, tålmodigt, närvarande och lyhört sätt. Jag har många gånger undrat hur hon ska få ihop konstellationen, men hon har känslan och modet att våga vänta in vad som händer eller testa något oväntat. Och helt plötsligt händer något och konstellationen utvecklas framåt för att sys ihop och sen avslutas på ett vackert och kärleksfullt sätt. Det som kan ses som en omöjlig situation att lösa visar sig till slut ändå innehålla så mycket kärlek.

Jag är så tacksam för att jag har fått vara med både som representant och klient hos Premala."

Camilla Brage

"Premala Jennifers skicklighet att leda familjekonstellationer på, för det arbetet till en helt ny nivå. Hennes närvaro och seende inger också hopp om att gamla familjetrassel faktiskt går att läka.... 
Gick därifrån med nytt mod."

Lamita Trauma-terapeut


"Trygghet, värme, tillit och kärlek är de första ord som kommer till mig när jag tänker tillbaka på min familjekonstellation. Kanske bara ord för andra...för mig väsentligheter för att jag ska våga öppna upp, väga känna och låta mig beröras. För mig står Premala för allt detta, och så mycket mer, och det kändes som en stor gåva att få genomföra min första konstellation med henne som guide.

Jag visste inte så mycket om mina föräldrars historia och deras förflutna men med en enorm närmvor, genom att känna in och lita på sin intuition guidade Premala igenom hela min konstellation på ett beundransvärt sätt. Det blev så tydligt att mina föräldrar gjort sitt bästa efter de förutsättningar de fått med sig i livet. Jag landade i förståelse och tacksamhet. "

                                                                                                                                   Dhruwa Jenny Poovi

"Familjekonstellationen hjälpte mig att se och acceptera min mammas situation, hennes förutsättningar för att kunna möta mina behov. Jag kunde på djupet omfamna vad hennes mamma hade för förutsättningar. Så fantastiskt att vara observatör till sitt eget liv och vara del i att hela trasiga energiflöden i historien. Idag ser jag att även banden till min dotter helas i och med att jag jobbar med att hela mamma, mormor banden.

Jag kände mig väldigt hållen av Premala Jennifer och kunde slappna av och överge mig till processen, trots att publiken var från Nyårsfestivalen på Ängsbacka. Jag inser att det skapade flera starka band som består. Ett helande i sig att jag vågade vara så sårbar mitt i festfestival."

Marie Widek

"Jag kan verkligen rekommendera Premalas konstellations arbete. Hon är otroligt uppmärksam och lösningsfokuserad. Jag kände att en stor inre konflikt löstes upp under min session under Nyårsfestivalen på Ängsbacka 2017. Det var även otroligt givande att delta som representant under en annan session som berörde mig mycket. Tyvärr bor jag inte i närheten av Stockholm annars hade jag definitivt bokat in fler sessioner, då jag får ut så otroligt mycket varje gång."


Axina Adler

"Det som slår mig först i konstellationsarbetet är den koncentrerade närvaron, där var och än som deltar hamnar i ett fält av allmänmänsklighetens vingslag. Om än detaljerna skiftar så ligger igenkänningen som bas. Vi ingår alla i samma existens och familjemönster skapas utifrån gemensamma förutsättningar här på planeten jorden. De psykologiska mönstren går igen och känns igen. Som sittande representant har jag gripits av starka känslor och gråtit mycket. Jag upplever att polletterna faller ner. En djup försåelse inför livets villkor och mysterium landar mjukt.

Som klient har jag häpnats av igenkänning inför de klockrena känslouttryck och reaktioner som kommer från representanterna, då de står där på golvet och agerar mig och mina närmsta. Utan att egentligen veta så mycket om oss alls. En djup tacksamhet uppstår lätt efteråt att dessa främmande människor engagerat sig så med hela sitt väsen för att hjälpa mig på försoningens väg. Metoden löser upp knutar, ställer som hamnat fel tillrätta. En förståelse och ödmjukhet tar sin plats i mitt inre och jag tror alla är lika förvånade över de djupa resorna in i existensen förutsättningar och lagbundenheter som upprepar sig i familjeträden. För alla springer vi från samma källa och det visar sitt rätta ansikte i konstellationsarbetet.

Premala följer och leder arbetet med en trygg och kärleksfull hand. Jag älskar att vara med i Premalas arbete för hon låter allt få ta sin tid, bli klart och helat." 


Matilda Cederqvist

"Jag kan varmt rekommendera Premala. Hon leder familjekonstellationer på ett intuitivt och ödmjukt sätt med respekt, och det kändes tryggt att sessionen guidades av någon med så mycket erfarenhet.

Min egen familjekonstellation var som en resa i känslor, insikter, förståelse och kärlek. Jag bar med mig en stor frihetskänsla och en känsla av well-being. "

Caroline Patay

"Familjekonstellationen hjälpte mig att arbeta med rätt fokus, se med nya ögon på gamla tolkningar av konfliktsituationer och olika hinder, och framförallt betydelsen av de roller vi omedvetet styrs in i. Det kärleksfulla engagemang som genomsyrade sessionen gav ljus och inspiration att se, uppleva och förstå den kärlek som sammanbinder oss alla i familjen. Jag är djupt tacksam mot alla er som lånade ert känsloliv åt att gestalta min familjs öde på det vackra sättet. "

Björn Klawitter


" I Familjekonstellationer har jag känt mig djupt speglad och kommit åt flerdimensionella insikter och information på ett sätt jag inte skulle kunna göra varken i terapi, eller genom släktforskning.

Premala följer flödet och leder konstellationen varsam och bestämt, med full respekt för processen, samt för varje individ och rörelse i den. Det är en häpnadsväckande metod!!!! "

                                                                                                                                                                                    Sussi


"Premala förmedlar ett omedelbart lugn och har en inkännande förmåga som gör att det skapas magi i rummet. Så många knutar som äntligen löstes upp och som fått mig att känna och inse mitt värde. Jag rekommenderar varmt att göra en konstellation med henne"

                                                                                                                                                                       Åsa"Det är väldigt fint att få vara med på Premalas familjekonstellationer - både som klient och representant. De berör djupt!

Premala leder dem respektfullt med en intuitiv ödmjukhet. Allt får ta den tid sm behövs för att arbetet ska bli klart och helas. man vet aldrig vad som ska hända. Många gånger blir det en resa bland starka känslor, insikter, förståelse och kärlek. Löser upp problem och ställer det som hamnat fel tillrätta. Det är fascinerande att ta del av de klockrena känslouttryck och reaktioner från representanter som representerar olika familjemedlemmar utan att veta någon om ursprungsfamiljen. En djup tacksamhet uppstår efteråt.

Jag rekommenderar varmt Premalas konstellationsarbete som innehåller trygghet, värme, tillit och kärlek.


Helena


" Jag har under tiden sedan jag gjorde min konstellation, känt mig lättare till mods och upplevt mer lugn.

Jag kan med korta ord beskriva det som hände i mig under konstellationen: både djupt, sårbart och samtidigt förbryllande. En trygg känsla också då det utspelande sig med många kärleksfulla personer, trots att jag aldrig tidigare mött dem. Många olika tankar om varför och att inte kunna sätta ord på allt som hände. Det var en bra upplevelse för mig. Jag önskar att fler vågar göra det. "


Angelika


" En fantastisk resa att göra - kände mig trygg och hållen. Detta gav mig läkning och förståelse på ett djupare plan. Premalas närvarande med kärlek och ljus till 100 %. Jag rekommenderar varmt att göra en konstellation hos Premala:"
Anna Viresha Malm" Jag har varit på flera Individuella sessioner med Premala. Upplevde vid varje tillfälle att jag hade hennes fulla uppmärksamhet. Genom sin sensitivitet och lyhördhet har hon vid varje tillfälle lyckats att ringa in den aktuella problematiken som "brunnit" vid tillfället för sessionen.

Blockeringar har blivit belysta och kommenterade. Ibland även ur en oväntad vinkel. Känslor i mig har svarat. Förträngda minnen har poppat upp och blivit en "Ah-a" upplevelse.

Premala har bidragit till att jag har blivit mer medveten om mig själv på ett annat sätt än vad jag har varit tidigare. Jag hade t ex inte en aning om att jag använder min kropp och gester när jag pratar och jag vet numera att mina omedvetna rörelser kan ha en inre betydelse. Tror att jag har blivit lite intressantare i mina egna ögon. Jag känner en trygghet i att Premala med sin kompetens och flexibilitet i tekniker och engagemang kan lotsa mig ut ur "dimman" till någon form av förändring. Förändring är mitt mål. "


Renate Reimann

" Jag upplever Premala som väldigt kompetent och grundad i det hon gör. Det kändes fullständigt tryggt att lämna över och låta henne leda processen. Premala är lyhörd, inkännande och kärleksfull, samtidigt som hon har auktoritet och pondus på ett bra sätt. "

Sissi Saller


.