Sidor

OM PARKONSTELLATIONER

Om Parkonstellationer

Bandet mellan en förälder och ett barn är biologisk och relationen är essentiell även om barnet inte växer upp hos sin förälder. Mellan en man och en kvinna (eller mellan partners) så skapas bandet genom ett ständigt utbyte, vi ger till vår partner och tar emot från vår partner. 

En relation är levande och i ständig utveckling. Ofta finns också begränsningar och obalanser i utbytet som skapar problem i relationen. Om vi exempelvis fortfarande är intrasslade i något som hör till vår ursprungsfamilj, så är vi inte fullt tillgängliga för vår partner eller våra barn. Ibland kan utbytet i relationen stanna upp beroende på händelser som ett missfall, en abort eller andra trauman. Också dagens moderna familjer med partners som har barn från tidigare relationer, ställer stora krav på vår förmåga att ge alla i den nuvarande familjen sin rätta plats.

Så här går en parkonstellation till 
Vi utgår från samma grund som arbetet vid en familjekonstellation, det är en grupp på minst sex deltagare och vid en parkonstellation är båda parter närvarande, båda är klienter. Det är klienterna som är huvudpersonerna och det är deras problem/dilemma som vi arbetar med. Vi tittar på dynamiken i relationen ur bådas synvinkel. Därefter gör vi en konstellation som adresserar det som primärt stoppar flödet av kärlek och utbyte i relationen.

Vi börjar alltid med en introduktion av metoden, för nya deltagare och för att öppna upp arbetet. Vi lyssnar sedan på klienterna om problemsituationen/dilemmat som de vill titta på samt historia och fakta kring familjerna. Viktig fakta för en konstellation är stora starka livshändelser bakåt i historien, om det har funnits svåra sjukdomar, olika trauman, separationer, aborter, missfall, krig, flykt och död i familjen. 

Sedan fortsätter vi arbetet genom att utgå från klienternas historia och problembild. Från gruppen väljs personer som kommer att representera olika familjemedlemmar. Jag guidar sedan arbetet från början till slut, klienterna sitter vid sidan och bevittnar. Deltagarna är antingen med och deltar i konstellationen eller sitter vid sidan.


För att samtliga ska känna sig trygga och avslappnade är det viktigt att allt som händer i rummet stannar konfidentiellt.  

Innan vi börjar konstellationen kommer alla deltagare att skriva under med sina namn att man är medveten om:
  • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi
  • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet
  • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienterna är och förblir konfidentiellt
Pris
Klientplats (för båda) - parkonstellation
3 500 kr

Bokning  
Maila eller ring för att boka

Betalning av klientplats
Vid bokning av företsgskonstellation betala in hela totalsumman via 
Swish eller Bankkonto
Swedbank
Clearingnr: 8327-9
Kontonr: 924 272 809 - 6
Swish
0733 - 688 079
Avbokning av klientplats
Du får 1000 kr tillbaka av totalsumman

Kontakt 
jenniferwallentin@gmail.com
0733 - 688 079

Plats 
Tegnèrgatan 
(mer info. vid anmälan)
T-bana Rådmansgatan