OM FAMILJEKONSTELLATIONER

Man har sett i hundratals konstellationer att stora starka händelser i en familj påverkar personer i nästkommande generationer. Det är på en helt omedveten nivå inom oss som familj, barn och barnbarn blir indragna och hjälper sin familj bakåt.

Exempel på starka livshändelser som påverkar en familj är svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt och död. Barn i kommande generationer hjälper till av kärlek, men inte en kärlek som flödar från en generation till en annan utan en blind kärlek som leder till en osund bindning till familjen. 


På så vis skapas balans för familjen, men fel personer är inblandade och det kan påverka deras liv på ett mycket negativt sätt. Med konstellationsarbete kan denna blinda kärlek omvandlas. När vi låter andra bära sitt eget livsöde ger vi dem en plats i vårt hjärta och läkande kraft kan flöda för alla inblandade. Dessa kraftflöden kallar Bert Hellinger

“ The Orders of love” 
kärlekens ordning
“Movments of the spirit” 
en själslig rörelse

När rätt personer i en familj känner oupplevda känslor kring en stor livshändelse så sker en djup själslig frid och de indragna personer går fria.

När familjer genomgår stora starka livshändelser påverkar de oss på ett större sätt än vad vi vanligtvis tror. Det forskas nu på Karolinska Institutet om hur trauma och känslor ärvs från generation till gereration så kallat epigenitik.

För att klara av att fortsätta leva vidare efter stora livshändelser stänger vi ofta av oss själva och slutar känna. Av stor smärta pratar vi gärna inte om smärtsamma uppleveler och familjehemligheter sopas gärna under mattan. Familjekonstellationer bygger på ett synsätt som är grundat från naturfolket. De inkluderar stora starka livshändelser som en del av livet. De accepterar skeenden som det är och känner alla känslor kring det, för att sedan kunna gå vidare med sina liv.

I en familjekonstellation arbetar vi med personliga problem och olika familjesituationer. Det kan handla om din orginalfamilj eller din nuvarande familj med partner och egna barn.

Så här går en Familjekonstellation till

Det är en klient vid varje konstellation, det är klienten som är huvudpersonen och det är dennes problem/dilemma som vi arbetar med. Det är en grupp på minst sex deltagare som är med och representerar i klientens uppställning. 

Vi startar alltid med att göra en introduktion av metoden för de som är nya deltagare, det är också ett sätt att öppna upp för arbetet. Vi kommer sedan att lyssna på klienten om problemsituationen/dilemmat  som klienten vill titta på samt historik och fakta kring familjen. 

Viktiga fakta att ta med som klient är om det har finnits svåra sjukdomar, olika trauma, separationer, aborter, missfall, krig, flykt och död i familjen. Vi startar sedan arbetet genom att utgå från klientens historia och problembild. Från gruppen väljs personer som kommer att representera olika familjemedlemmar. Jag leder sedan arbetet från början till slut, klienten sitter vid sidan och bevittnar och deltagarna är antingen med och deltar eller sitter vid sidan.

För att samtliga ska känna sig trygga och avslappnade är det 
viktigt att alla som deltar beaktar tystnadsplikt


Mitt sätt att leda konstellationsarbetet
Varje konstellation och klient får rikligt med tid. Syftet är att inte bara intellektet skall uppfatta vad som händer utan kroppen och själen ska också få möjlighet att integrera upplevelsen.
Det kan ofta handla om läkning av traumatiska händelser. Trauman från vår historia påverkar oss mer än vad vi vanligtvis tror och det tar sig i uttryck i vårt känsloliv, nervsystem och vår verklighetsuppfattning. 

I konstellationen kan spänningar och låsningar som vi går och bär på släppa taget om oss. Ofta skapas en avslappning i kroppen och nervsystemet och en inre tillit kan expandera. 
Fotograf : Siri Cecilia Löf, Ängsbacka Kursgård