OM FAMILJEKONSTELLATIONER

Man har sett i hundratals konstellationer att stora starka livshändelser i en familj påverkar personer i nästkommande generationer. Det är på en helt omedveten nivå inom oss som familj, barn och barnbarn blir indragna och hjälper sin familj bakåt. Exempel på stora starka livshändelser som påverkar en familj är svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, missfall, krig, flykt och död. 

Barn i kommande generationer hjälper till av kärlek, men inte en kärlek som flödar från en generation till en annan generation utan av en "blind kärlek'' som leder till en osund bindning till familjen. På så vis skapas balans för familjen, men fel personer är iblandade och det kan påverka deras liv på ett mycket negativt sätt. Med konstellationsarbetet ges möjlighet att denna blinda kärlek kan omvandlas. 

När vi låter rätt personer bära sitt eget livsöde och känna alla oupplevda känslor kring en stor livshändelse så sker en djup själslig frid och de som är indragna går fria. De får en plats i vårt hjärta och läkande kraft kan flöda för alla inblandade. Dessa kraftflöden kallar Bert Hellinger:


“ The Orders of love - kärlekens ordning”
&
“Movments of the spirit - en själslig rörelse”


När familjer genomgår stora starka livshändelser påverkar de oss på ett större sätt än vad vi vanligtvis tror. Det forskas nu på Karolinska Institutet om hur trauman och känslor ärvs från generation till generation, det kallas "epigenitik".

För att klara av att fortsätta leva vidare efter stora livshändelser stänger vi ofta av oss själva och slutar känna. Av stor smärta pratar vi gärna inte om smärtsamma upplevelser och familjehemligheter sopas gärna under mattan. 

Familjekonstellationer bygger på ett synsätt som är grundat från naturfolket. Naturfolket inkluderar stora starka livshändelser som en del av livet. De accepterar livets olika skeenden som en naturlig del och inkluderar alla känslor. De tar ofta hjälp av ritualer och ceremonier för att bearbeta, lämna och gå vidare med sina liv. 

I en familjekonstellation arbetar vi med personliga problem och olika familjesituationer. Det kan handla om din original familj eller din nuvarande familj med partner och egna barn. 

Så går en Familjekonstellation till 
Det är en klient vid varje konstellation och det är en grupp på minst sex deltagare. Det är klienten som är huvudpersonen och det är klientens problem/dilemma som vi arbetar med. 

Vi startar alltid med att göra en introduktion av metoden för de som är nya deltagare och det är ett sätt att öppna upp för arbetet. Vi kommer sedan att lyssna på klienten om problemsituationen/dilemmat som klienten vill titta på samt historik och fakta kring familjen. Viktiga fakta att ta med som klient är om det har funnits svåra sjukdomar, olika truman, separationer, aborter, missfall, krig, flykt och död i familjen. 

Vi startar sedan arbetet genom att utgå från klientens historia och problembild. Från gruppen väljs personer som kommer att representera olika familjemedlemmar. Jag guidar sedan arbetet från början till slut, klienten sitter vid sidan och bevittnar och deltagarna är antingen med och deltar i uppställningen eller sitter vid sidan.


För att samtliga ska känna sig trygga och avslappnade är det viktigt att allt som händer i 
konstellationen stannar konfidentiellt


Innan vi börjar konstellationen kommer alla deltagare att skriva under med sina namn att man är medveten om:
  • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi.
  • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet.
  • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienten är och förblir konfidentiellt.


Mitt sätt att leda konstellationsarbetet
Varje konstellation och klient får rikligt med tid. Syftet är att inte bara intellektet ska uppfatta vad som händer utan kroppen och själen ska också få möjlighet att integrera upplevelsen.

Det kan ofta handla om läkning av traumatiska händelser. Trauman från vår historia påverkar oss mer än vad vi vanligtvis tror och det tar sig i uttryck i vårt känsloliv, nervsystem och vår verklighetsuppfattning. I konstellationen kan spänningar och låsningar som vi går och bar på släppa taget om oss. Ofta skapas en avslappning i kroppen och nervsystemet och en inre tillit kan expandera.


Uppleva en familjekonstellation
Se kalendariet för datum.

Fotograf : Siri Cecilia Löf, Ängsbacka Kursgård