KLIENTPLATS

Det är du som är huvudpersonen i konstellationen. Du kommer med något angeläget problem från ditt personliga liv. Det kan vara någon situation som du akut hamnat i eller någonting som du under en lång tid kämpat med men inte lyckats få bukt på. Ditt problem blir startpunkten för konstellationen och vi tar det där ifrån. Konstellationen tar upp till 2.5 - 3 timmar.

I en djup emotionell och ofta överraskande process kan det vara möjligt att du kan finna en ny ingång till ditt problem. 

Förberedelser innan du sätter upp din konstellation är att ta reda på fakta från händelser och familjemedlemmar i historien, det går också bra att arbeta med lite information eller ingen information alls. Du kan bjuda in vänner och familj till din konstellation. Dock är det viktigt att personerna är ett stöd för dig och att du inte behöver känna ansvar för deras upplevelse och välmående. Och viktigt - du behöver inte ha någon med dig från din familj, det räcker med dig. 

Innan du kan boka en klientplats
Du behöver ha upplevt metoden innan du är klient. Så att du vet hur arbetet går till rent praktiskt, hur jag arbetar som terapeut och facilitator. Det är för att du som klient ska känna dig fullt ut trygg och avslappnad.

Jag kan inte sätta upp alla klienters konstellationer. Vi behöver ha en kontakt, jag vill träffa varje klient innan jag vet om vi kan arbeta med en konstellation. Jag behöver höra vilken plats du befinner dig på i livet och vad du vill titta på i en konstellations uppställning.

Exempel på teman i konstellationer
 • Relationsproblem
 • Negativa mönster
 • Känsla att sitta fast och inte ha tillgång till sitt liv
 • Rädslor av olika slag
 • Känna skuld och skam fast den är oberättigad
 • Känsla att ha en tyngd på sina axlar
 • Konflikter med barn, föräldrar, syskon, kollegor och vänner
 • Skilsmässa
 • Ensamhet och utanförskap
 • Sjukdomar, kronisk smärta och trauma
 • Depression och självmord
 • Att förlora barn och dödsfall
 • Adoption
 • Anorexi och bullemi
 • Beroendeproblematik


Innan vi börjar konstellationen kommer alla deltagare att skriva under med sina namn att man är
medveten om:
 • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi.
 • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet.
 • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienten är och förblir konfidentiellt..