KLIENTPLATS

Det är du som är huvudpersonen i konstellationen. Du kommer med något angeläget problem från ditt personliga liv. Det kan vara någon situation som du akut hamnat i eller någonting som du under en lång tid kämpat med men inte lyckats få bukt på. Ditt problem blir startpunkten för konstellationen och vi tar det där ifrån.
I en djup emotionell och ofta överraskande process kan det vara möjligt att du kan finna en ny ingång till ditt problem. 

Förberedelser innan du sätter upp din konstellation är att ta reda på fakta från händelser och familjemedlemmar i historien, det går också bra att arbeta med lite information eller ingen information alls.

Du kan bjuda in vänner och familj till din konstellation. Dock viktigt att personerna är stöd för dig och att du inte behöver känna ansvar för deras upplevelse och välmående. Och viktigt - du behöver inte ha någon med från din familj med dig - det räcker med dig. 

Om du inte har upplevt konstellationsarbetet tidigare behöver du komma och vara med på någon annan persons familjekonstellation innan du eventuellt sätter upp en egen konstellation. Jag vill träffa alla personer innan jag vet om jag kan arbeta med persons konstellation, jag kan inte sätta upp allas personers konstellationer. Vi behöver träffas och jag behöver höra ifrån vilken plats du är på och vad du eventuellt vill titta på. Det är också viktigt att uppleva hur metoden rent praktiskt går till innan du sätter upp en egen  konstellation, så du kan lägga hur metoden fungerar åt sida.  

Exempel på teman i konstellationer:
 • Relationsproblem
 • Negativa mönster
 • Känsla att sitta fast och inte ha tillgång till sitt liv
 • Rädslor av olika slag
 • Känna skuld och skam fast den är oberättigd
 • Känsla att ha en tyngd på sina axlar
 • Konflikter med barn, föräldrar, syskon, kollegor och vänner
 • Skilsmässa
 • Ensamhet och utanförskap
 • Sjukdomar, kronisk smärta och trauma
 • Depression och självmord
 • Att förlora ett barn och dödsfall
 • Adoption
 • Annorexi och bullemi
 • Beroendeproblematik
Innan vi börjar familjekonstellationen kommer alla som deltar att skriva på under med sin namnskrift att man är medveten om att: 
 • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi. 
 • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet. 
 • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienten är och förblir konfidentiellt. .