KLIENTPLATS

Det är du som är huvudpersonen i konstellationen. Du kommer med något angeläget problem från ditt personliga liv. Det kan vara någon situation som du akut hamnat i eller någonting som du under en lång tid kämpat med men inte lyckats få bukt på. Ditt problem blir startpunkten för konstellationen och vi tar det där ifrån. 

I en djup emotionell och ofta överraskande process kan det vara möjligt att du kan finna en ny ingång till ditt problem. 

Förberedelser innan du sätter upp din konstellation är att ta reda på fakta från händelser och familjemedlemmar i historien, det går också bra att arbeta med lite information eller ingen information alls. Du kan bjuda in vänner och familj till din konstellation. Dock är det viktigt att personerna är ett stöd för dig och att du inte behöver känna ansvar för deras upplevelse och välmående. Och viktigt - du behöver inte ha någon med dig från din familj, det räcker med dig. 

Innan du kan boka klientplats: Du behöver ha upplevt metoden innan - att du vet hur arbetet går till rent praktiskt innan du sätter upp en egen konstellation och kan boka en klientplats. Jag vill även att du träffat mig och är avslappnad och känner dig trygg med hur jag arbetar som terapeut och med metoden. 

Jag vill även träffa alla personer innan jag vet om jag kan arbeta med personens konstellation. Jag kan inte sätta upp alla personers konstellationer. Vi behöver träffas och jag behöver höra vilken plats du är på och vad du vill titta på i en konstellation.

Exempel på teman i konstellationer:

 • Relationsproblem
 • Negativa mönster
 • Känsla att sitta fast och inte ha tillgång till sitt liv
 • Rädslor av olika slag
 • Känna skuld och skam fast den är oberättigad
 • Känsla att ha en tyngd på sina axlar
 • Konflikter med barn, föräldrar, syskon, kollegor och vänner
 • Skilsmässa
 • Ensamhet och utanförskap
 • Sjukdomar, kronisk smärta och trauma
 • Depression och självmord
 • Att förlora barn och dödsfall
 • Adoption
 • Anorexi och bullemi
 • Beroendeproblematik

Innan vi börjar familjekonstellationen kommer alla som deltar att skriva under med sina namnskrifter att man är medveten om:
 • Familjekonstellationer är inom ramen för personlig utveckling och inte vanlig terapi.
 • Att man tar sitt fulla ansvar för sitt deltagande i konstellationsarbetet.
 • Att allt som händer i konstellationen och handlar om och berör klienten är och förblir konfidentiellt.

Pris
Klientplats: 
2500 kr
Par - klientplats: 
3500 kr
Representantplats:
200 kr

Bokning  
Maila eller ring för att boka klientplats, representantplats, parkonstellation, företagskonstellation och individuell session.

Betalning av klientplats
Vid bokning av klientplats och parkonstellation betala in hela totalsumman, via Swish eller till Bankkonto Swedbank
Clearingnr: 8327-9
Kontonr: 924 272 809 - 6
Avbokning av klientplats
Du får 1000 kr tillbaka av totalsumman.

Kontakt
Mail: jenniferwallentin@gmail.com
Mobil: 0733 - 688 079

Plats 

Urban OM
Wallingatan 20 - 22
Tunnelbana: Hötorget 
www.urbanom.se

Hälsa Utan Gränser
Idungatan 14
Tunnelbana: Odenplan
www.halsautangranser.se
.