Sidor

BERT HELLINGER


Bert Hellinger är skaparen av metoden familjekonstellationer. Han är erkänd terapeut från Tyskland och verkade under sina första 20 yrkesverksamma år som katolsk präst, och missionerade under ett par år som rektor i en skola i Sydafrika hos Zuhlu-folket. Där fick han inblick i hur naturfolk ser på sig själva och sin familj, ett helt annat synsätt än vi har i väst.

När han kom tillbaka till Tyskland lämnade han sitt prästyrke och kyrkan bakom sig. Han sadlade om och utbildade sig till familjeterapeut med psykoanalys och holistiska terapeutiska traditioner. Utifrån sin erfarenhet av många hundratals konstellationer med familjer identifierade Hellinger vissa lagar som är verksamma i familjesystem och som inte kan brytas mot utan negativa konsekvenser. Utifrån de lagarna utvecklade han sin metod. 

Bert Hellinger är idag över 90 år gammal och fortfarande verksam med seminarier och utbildningar världen över tillsammans med sin fru Sophie Hellinger.


" Att tacka betyder: Att ta det som givits mig, hålla det varsamt i händerna, ta in det i mig, i mitt hjärta, tills jag känner innerligt, att nu är det en del av mig. Att tacka betyder också att i handling ge vidare det som givits mig och som därigenom blivit en del av mig, så att även andra kan berikas genom det som har berikat mig. Först då fulländas det som givits mig. "

Bert Hellingar


                                                                                                


.