Denna sida gäller med kalender och priser. Och ny hemsida är under uppbyggnad under våren 2020. 



Familjekonstellationer är en kraftfull metod som gör det möjligt att åstadkomma stor förändring i ditt liv. I en djup emotionell och ofta överraskande process kan det vara möjligt att finna en ny ingång till ett problem som tidigare verkat olösligt i ditt liv.

Familjekonstellationer möjliggör en djupare förståelse av dig själv än den psykologiska historia som du bär med dig. Metoden avslöjar eventuell dold dynamik, något som inte flödar i din familj och leder till stort lidande. Metoden ger dig möjlighet att få ett helhetsperspektiv, du får med en större bild av hur livet såg ut för din familj. Det ger dig en avslappning på en djup själslig nivå. 
Jag heter Jennifer P Wallentin och har har varit fascinerad av metoden ända sedan jag upplevde den för första gången. Därefter har konstellationsarbetet ingått i mitt liv på olika sätt. Metoden har bidragit till stor läkning både för mig själv, min familj och mina barn.

De fantastiska lärare jag har haft på vägen har givit mig en gedigen grund att stå på nu när jag själv leder konstellationsarbetet. 

Det är med stor tacksamhet för metoden och hjärtat fyllt med glädje som jag fortsätter arbetet. 

Det finns inte en familjekonstellation som är den andra lik, med varje klient upplever jag nytt - alla familjer är unika.



                            






































































































.